Секция Б вече и на трета плоча.

IMG_1781  IMG_1783

IMG_1784  IMG_1785